About the book

คู่มือการศึกษาพืชวงศ์ขิงและพืชบนลานหินในอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ผู้แต่ง  -  สุรพล แสนสุข, ปิยะพร แสนสุข, รศ.สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์, ธาดา สังข์ทอง

ราคา  -  120  บาท


อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งแสดงถึงอารยธรรมของมนุษย์ สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นที่พำนักของมนุษย์สมัยหิน และมนุษย์เหล่านั้นได้เขียนรูปไว้ เช่น รูปคน รูปมือ รูปสัตว์ และรูปลายเลขาคณิต เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีลานหินทรายที่สวยงามของดงดอกไม้ป่า สภาพป่าภายในอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทมีหลายประเภทป่า ได้แก่ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และบริเวณลานหิน ประกอบด้วยพรรณไม้มากมายหลายชนิด

ภายในหนังสือเล่มนี้ได้เน้นพืชวงศ์ขิงและพืชบนลานหินจำนวนมากกว่า 50 ชนิด แต่ละชนิดออกดอกหมุนเวียนกันตลอดปี เป็นพืชที่มีการใช้ประโยชน์หลากหลายด้านและสร้างความสวยงามแก่ผืนป่า ดังนั้นความสวยงามนี้จึงมีส่วนช่วยเป็นแหล่งข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในอุทยานฯ นี้ ซึ่งจะได้ความรู้มากขึ้นและสร้างจิตสำนึกในการรักธรรมชาติและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น


หนังสือ " คู่มือการศึกษาพืชวงศ์ขิงและพืชบนลานหินในอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี " ราคา 120 บาท จำนวน 78 หน้า
ภาพพิมพ์สีทั้งเล่ม น่าอ่าน เหมาะกับการพกพา
สามารถสั่งซื้อได้ที่ศูนย์วิจัยท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หรือ FB : Remert
*** ปล. สามารถส่งไปรษณีย์ให้ได้ คิดค่าส่งตามจริงค่ะ

Subscribe to Our Newsletter

ติดตามข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับศูนย์วิจัยท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทันที
The Research Center for Mekong Regional Tourism
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs