ประชาสัมพันธ์ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยจะเปิดรับระหว่างวันที่ 14 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2558 จึงขอเชิญผู้ที่สนใจยื่นขอรับทุนศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับทุนได้ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม  -  รายละเอียดแนบท้าย.pdf

Subscribe to Our Newsletter

ติดตามข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับศูนย์วิจัยท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทันที
The Research Center for Mekong Regional Tourism
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs