ติดต่อศูนย์วิจัยท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชั้น 3, อาคารพิมล กลกิจ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถนน มิตรภาพ, จังหวัด ขอนแก่น, ประเทศไทย 40002,
e-mail : recmert@kku.ac.th, Tel. : 0 - 4320 - 2427

หรือ ติดต่อศูนย์วิจัยท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านทาง Message
Subscribe to Our Newsletter

ติดตามข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับศูนย์วิจัยท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทันที
The Research Center for Mekong Regional Tourism
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs
  • activity-thumbs